PRIVACYBELEID

GEGEVENSBEHEER

Wonders of luxury is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonsgegevens van haar klanten en verbindt zich ertoe de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van de persoonsgegevens en alle andere reglementeringen dienaangaande na te leven.

Gegevensbescherming is erg belangrijk om Wonders of luxury. Alle gegevens verzameld door Wonders of luxury zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op enige andere manier openbaar worden gemaakt, tenzij de klant daarvoor toestemming heeft gegeven. De informatie die de klant verstrekt aan Wonders of luxury zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

Alleen de medewerkers van Wonders of luxury en haar logistieke partners zullen de persoonsgegevens van de klanten uitsluitend gebruiken voor het leveren en factureren van de bestelde producten en diensten, het beheer van de rekeningen van de klanten, het beheer van eventuele retouren, het verzenden van reclamemails met betrekking tot huidige en toekomstige verkoop, voor de behartiging van eigen legitieme commerciële belangen in het kader van individuele klantenservice (mits de klant hiermee instemt), voor het aan-/uitschrijven voor de nieuwsbrief, voor de deelname van klanten aan wedstrijden, voor statistische analyse van het gebruik van de Wonders of luxury website door de klanten om de navigatie en gebruikerservaring te verbeteren en tenslotte met het oog op systeembeveiliging
Voor dit doel kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:
klantgegevens (voornaam, factuuradres, afleveradres (indien verschillend van factuuradres), telefoonnummer, geboortedatum);
Het IP-adres van de aanvragende computer;


Producten die een klant op zijn/haar verlanglijstje heeft staan;


Akkoord/weigering van een klant of hij/zij de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

De bankgegevens met betrekking tot de betaling van de bestellingen worden uitsluitend door onze dienstverlener verzameld en verwerkt. Wonders of luxury heeft zelf geen toegang tot uw bankrekeningnummer of kaartnummer (deze informatie kan worden afgehandeld door: Wonders of luxury in geval van terugbetaling).


RECHT OP TOEGANG, WIJZIGING EN VERWIJDERING

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van persoonsgegevens, heeft de klant te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te verwijderen indien de klant niet langer informatie wenst te ontvangen over onze activiteiten. Hiervoor kan de klant schrijven naar: Wonders of luxury, met duidelijke vermelding van de gegevens die de klant wil inzien, wijzigen of laten verwijderen.
Elke klant kan altijd kosteloos en zonder enige uitleg bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door op de link onderaan de uitnodigingsmails te klikken die zullen worden verzonden.

Aanvullende informatie met betrekking tot de bescherming van privacy tijdens computeractiviteiten kan worden verkregen bij het openbare register
Wonders of luxury wil de website voor haar klanten zo individueel mogelijk inrichten en is continu op zoek naar verbeteringen om de klant de ultieme winkelervaring te laten ervaren. Dat is waarom Wonders of luxury maakt op haar website deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden aangemaakt en via de tijdens het online bezoek gebruikte webbrowser op de computer van de klant worden opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, alleen machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

De cookies worden gebruikt zodat de klant permanent terugkerende instellingen (zoals taalkeuze, enz.) op de website kan gebruiken om het comfort en de individualisering op Wonders of luxury.