Nederlands English 0

Uw winkelwagen is leeg

PRIVACYBELEID

GEGEVENSBEHEER
Wonders of luxury is verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar klanten, en verbindt zich tot de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en tot de behandeling van de persoonlijke gegevens en alle andere regelgeving hieromtrent te respecteren .
Gegevensbescherming is voor Wonders of luxury zeer belangrijk. Alle gegevens sterven door Wonders of luxury worden verzameld, zullen uitdrukkelijk worden uitgeleend worden en zullen niet worden uitgegeven van verkocht, noch op een of andere manier worden vermeld, tenzij de klant heeft gegeven. De informatie die de klant aan Wonders of luxury geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden aangepakt.
Alleen de werknemers van Wonders of luxury en haar logistieke partners zullen de persoonlijke gegevens van de klanten gebruiken, met het enige doel om de bestelde producten en diensten te leveren en te factureren, beheer van de accounts van de klanten, beheer van de eventuele terugzending, het verzenden van publicitaire e-mails die betrekking hebben op de lopende en toekomstige verkopen, voor de behartiging van eigen gerechtvaardigde commerciële belangen binnen het kader van een individuele klantenservice, voor het abonneren / opzeggen van de nieuwsbrief, voor de deelname van klanten aan wedstrijden , voor statistische analyses over het gebruik van de Wonders of luxury website door veiligheid de navigatie de navigatie en de gebruikerservaring te verbeteren en ten slotte met het oog op de systeem.
Te dien einde kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:
  • gegevens van klanten (voornaam, factuuradres, leveringsadres (indien verschillend van factuuradres), telefoonnummer, geboortedatum);
  • IP-adres van aanvragende computer;
  • Producten die een klant opgeslagen heeft in zijn / haar verlanglijst;
  • Akkoord / weigering van een klant of hij / zij de nieuwsbrief wenst te ontvangen.

De bankgegevens met betrekking tot de betaling van de bestellingen worden uitsluitend gecollecteerd en door onze uitgegeven. Wonders of luxury heeft zelf geen toegang tot uw bankrekeningnummer of kaartnummer (deze gegevens kunnen wel door Wonders of luxury transacties in het geval van een terugbetaling).
Wonders of luxury gebruikt de beveiligingstechnieken om het verlies, aanpassing, diefstal of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.
RECHT TOT INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de klant te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de klant niet langer informatie wenst te ontvangen over onze activiteiten. Hier kan de klant schrijven naar Wonders of luxury , met duidelijke vermeldingen van de gegevens die de klant wil inzien, wijzigen of laten verwijderen.
Elke klant kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn / haar persoonlijke gegevens voor altijd marketing doeleinden, gratis en zonder enige uitleg hiervoor te moeten geven, door op de link onderaan de uitnodigingsmails die worden toegestuurd te klikken.

Bijkomende inlichtingen omtrent de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tijdens verrichtingen met de computer kunnen verkregen worden door het Openbaar Register
Wonders of luxury wenst de website zo individueel in te richten voor haar klanten en zoekt voortdurend naar verbeteringen om de klant de ultieme winkel ervaring te laten beleven. Daarom gebruikt Wonders of luxury op haar website gedeeltelijk zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden aangemaakt en via de gebruikte webbrowser tijdens het online bezoek aan de computer van de klant worden opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn / haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

De cookies kunnen worden gebruikt om de klant permanent te kunnen wijzigen over meerdere verschillende instellingen (zoals taalkeuze, etc.) op de website om het comfort en de individualisering op Wonders of luxury te vergroten.